VYHĽADÁVANIE V BLOGU

BLOG POSLEDNÉ PRÍSPEVKY RSS Feed

Autobatérie: Starostlivosť o autobatérie v zimnom období
Autobatérie: Starostlivosť o autobatérie v zimnom období
Akonáhle však auto dlhšiu dobu stojí, nastáva potenciálny problém. V silných mrazoch, keď ...
 (39)    (3)
Autobatérie: Inštalácia a výmena autobatérie
Autobatérie: Inštalácia a výmena autobatérie
PRVÝ KROK: Ktorá autobatéria je pre moje vozidlo? 1. Rozmer autobatérie  - veľkosť baté...
 (49)    (3)
Autobatérie: Neštartuje? Možno je len vybitá
Autobatérie: Neštartuje? Možno je len vybitá
Ak batéria nedokáže Vaše auto naštartovať, je označovaná za "mŕtvu", hoci to nie je tec...
 (45)    (3)

ZOBRAZIŤ VŠETKY PRÍSPEVKY

BLOG ARCHÍV

Test

Autobatérie: Neštartuje? Možno je len vybitá

Autobatérie: Neštartuje? Možno je len vybitá

 (45)    (3)

  Autobatérie

Ak batéria nedokáže Vaše auto naštartovať, je označovaná za "mŕtvu", hoci to nie je technicky správne. Batéria, ktorá je úplne vybitá - pretože ste nechali svietiť svetlá alebo kvôli poškodenému alternátoru - môže byť dobitá na svoju plnú kapacitu. Iba batéria na konci svojej životnosti už nemôže byť dostatočne dobitá na požadovanú úroveň. Potom je batéria skutočne nefunkčná a musí byť vymenená. Ak je batéria vybitá a nie je mŕtva, môžete ju núdzovo dobiť z inej plne nabitej batérie. Následne odporúčame batériu dobiť externe do plných znakov nabitia tj. Min. 12,8 V. Dobitie počas jazdy cez alternátor nie je dostačujúce. Ďalej odporúčame kontrolu alternátora popr. iné časti elektrického systému, aby sa zamedzilo opakovanému vybitiu batérie. Čo sa javí ako problém s batériou, môže byť v skutočnosti problém v elektrickom systéme vozidla. Ak máte v elektrickom systéme vozidla chybnú súčiastku, bude táto súčiastka novú batériu neustále vybíjať a vy budete znovu a znovu "na suchu".

Ako správne nabíjať autobatériu

• Batériu úplne dobite čo najskôr po každom vybití
• Vždy skontrolujte, či je nabíjačka pre batériu vhodná
• Nikdy nepoužívajte nabíjačku bez automatického vypínania
• Odporúča sa elektronická nabíjačka s kontrolovaným napätím, pokiaľ možno na báze profilu nabíjanie IUoU
• Nikdy nenabíjajte zmrznutú batériu alebo batérie s teplotou vyššou ako 45˚
• Pripojte kladnú koncovku batérie (+) ku kladnej koncovke nabíjačky a zápornú koncovku batérie k zápornej koncovke nabíjačky
• Nabíjačku nezapínajte, dokiaľ nie je batéria úplne pripojená
• Keď je nabíjanie dokončené, najprv vypnite nabíjačku
• Prestaňte nabíjať, ak sa batéria zahreje na vysokú teplotu alebo z nej uniká kyselina!
• Pri nabíjaní zabezpečte dobré vetranie

Ponuka kvalitných NABÍJAČIEK TU!

Ako pripojiť štartovacie káble

• Obe batérie musia mať rovnaké napätie (6, 12 atď. Voltov).
• Ak vozidlo núdzovo štartujete, noste vždy ochranu očí a nikdy sa nad batériou nenakláňajte.
• Nikdy núdzovo neštartujte poškodenú batériu; obe batérie pred prepojením štartovacími káblami skontrolujte.
• Uistite sa, že sú uzávery ventilov utiahnuté a vo vodorovnej polohe.
• Uistite sa, že sa vozidlá nedotýkajú a že sú obaja spínače zapaľovania v polohe "vypnuté".
• Vypnite všetky elektrické zariadenia (rádio, ventiláciu, stierače, svetlá atď.).

Presne dodržujte nasledujúce kroky.

1. Pripojte kladný (+) štartovací kábel ku kladnému (+) pólu vybitej batérie.
2. Druhý koniec kladného (+) štartovacieho kábla ku kladnému (+) pólu pomocné batérie.
3. Pripojte záporný (-) kábel k zápornému (-) pólu pomocnej batérie.
4. Nakoniec pripojte ZÁPORNÝ (-) KÁBEL ku kostre MOTORA VOZIDLA S vybitú batériu, čo najďalej od BATÉRIE A KARBURÁTORA.
5. Uistite sa, že sú káble mimo dosahu vrtuľ ventilátora, remeňov a ďalších pohyblivých častí oboch motorov.
6. Naštartujte auto a odstráňte káble v opačnom slede, ako ste ich zapájali.

Ponuka kvalitných ŠTARTOVACÍCH KÁBLOV TU! 

Ako skladovať batériu

Pre dosiahnutie maximálnej skladovateľnosti musí byť priemerná ročná teplota skladovania 15°C. Krátkodobá teplota nesmie presiahnuť 25°C, v opačnom prípade môže byť ovplyvnená životnosť batérie.

• Vyberte batériu z vozidla.
• Nájdite chladné a suché miesto pre uskladnenie Vašej batérie.
• Uistite sa, že je batéria plne nabitá a dobíjajte ju približne každé dva mesiace.
• Korózia pólov môže ovplyvniť výkon batérie a môže predstavovať bezpečnostné riziko. Odstráňte koróziu natretím pólov a konektorov slabým roztokom jedlej sódy a vody (hydrogénuhličitan sodný). Pred opätovným pripojením svoriek znova naneste antikorózny emulziu.

 (45)    (3)